СтатистикаЦю книгу треба знати Друк e-mail

До ліцейської книгозбірні нещодавно надійшла книга під назвою  «Україна в боротьбі за державність».  Сьогодні зацікавити читача цієї тематики,  з літературного джерела, не так просто.   Під подібними назвами виходило багато публікацій. А тим часом назва дуже точна: саме про Україну тих років пробудження до визвольної боротьби і пише доктор Шкільник.    Спомини і роздуми – теж дуже істотне уточнення: автор був у центрі укра їнського життя, в Міністерстві зовнішніх справ. Його спогади – то не просто особисті враження, а переживання великих подій і аналіз їх справжнім грома дянином.

Спогади і роздуми М.Шкільника відтворюють доленосні для України події ча су визвольних змагань, героїчних спроб визволення з-під російського імперсь кого ярма, відновлення української державності. Книга насичена цікавим фак тичним матеріалом, часто унікальним, закарбованим лише в пам’яті автора.  Чому така розумна, аналітична, інформативно багата книжка, видана в Торон то, невідома в Україні? На це питання може дати відповідь сам читач після прочитання книги.  Книга представлена на постійно діючій книжковій виставці «Знаменні та  пам’ятні дати 2017р.» у розділі «Соборність держави – єднання народу» у  книгозбірні ліцею.  Книга роздумів М. Шкільника має подвійне звучання. Вона і досі є актуальною через сюжети сьогодення, такі як війна на Сході України за її цілісність.